2016-11-07 13:39 #0 av: Ankan76

Jag är medlem i Fibromyalgiföreningen och då får man tidningen Fibromyalginytt som berättar om en hel del forskning kring Fibromyalgi. Tänkte dela med mig av vad forskaren Dian Kadenhoff redovisade på sin föreläsning

Substans P är ett protein som utsöndras i kroppen vid smärta, den hjälper till att påskynda läkning. Fibromyalgipatienter har 3 gånger så hög nivå av proteinet än vad friska personer har.

Fibromyalgipatienter har brist på serotonin ( lyckohormonet). I samband med långvarig smärta kan inte kroppen producera tillräckligt mycket serotonin, vilket leder till dålig sömn och depression.

Fibromyalgipatienter har en sämre genomblödning i musklerna vilket gör att de inte blir tillräckligt syresatta. Detta gör att man får ont även av en lätt ansträngning.

Karolinska Institutet har forskat på förhöjt värde av det inflammatoriska ämnet IL-8 i ryggmärgsvätska hos fibromyalgipatienter. Man försöker hitta en medicin som går till centrala nervsystemet och påverkar IL-8. Man vill också forska fram ett blodprov som kan identifiera IL-8 och på detta vis lättare ställa diagnosen Fibromyalgi,