2016-03-13 19:12 #0 av: Ankan76

Detta är ju som bekant svårt att få godkänt. Mitt råd är att det ska vara en kunning läkare på ditt sjukdomsområde som skriver intyget

Hur ansöker jag om sjukersättning?
1. Ansök
Du ansöker enklast på Mina sidor.

Ansök om sjukersättning (inloggning)

Om du inte kan använda Mina sidor

2. Skicka in läkarutlåtande
Skicka in ett läkarutlåtande som beskriver din sjukdom eller funktionsnedsättning till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig
En handläggare kontaktar dig inom en vecka efter att ansökan kommit in. Då får du veta hur lång tid det kan ta innan du får ditt beslut.
För att kunna bedöma din arbetsförmåga kan vi behöva träffa dig. Vi kan också behöva ett utlåtande från en annan läkare, Arbetsförmedlingen eller kommunen.

4. Du får ett beslut
Du får ditt beslut inom cirka 4 månader från att du ansökte.

5. Utbetalning
I ditt beslut står det när din första utbetalning kommer. Sjukersättningen kommer sedan den 18:e eller 19:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

6. Vi gör uppföljning vart 3:e år
Din arbetsförmåga kan förändras över tid och det kan i vissa fall komma behandlingar eller mediciner som kan förbättra din arbetsförmåga, därför gör vi en uppföljning var 3:e år. Uppföljningen innebär att vi tittar på dina uppgifter igen och om det behövs kontaktar vi dig. När uppföljningen är avslutad skickar vi ett brev till dig.

Du kan ha rätt till fler ersättningar
Om du får sjukersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Du kan få ett förmånsintyg
När du har fått sjukersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Fick du beslutet innan augusti 2013 eller behöver ett nytt förmånsintyg kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa ett så skickar vi hem det.