2016-03-13 19:03 #0 av: Ankan76

Mer info!

Sjukpenning för arbetssökande
Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk.

Kan jag få sjukpenning?
Du kan få sjukpenning om du:

inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete.
är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det finns ett undantag från den här regeln. Om du slutade arbeta för mindre än 3 månader sedan kan du få sjukpenning även om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Men du får ingen sjukpenning för de första 14 dagarna.
är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om ditt senaste arbete var här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.