2016-03-13 18:55 #0 av: Ankan76

Försäkringskassan är en riktig djungel! Försöker att samla information här

Sjukpenning för anställda
De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Kan jag få sjukpenning?
Du kan få sjukpenning om du:

inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel.