2012-05-04 11:36 #0 av: Rita-S

Sveriges fibromyalgiförbund postade nyligen en artikel om en doktorsavhandling gjort på Linköpings universitet om hur olika mätmetoder kan ge olika resultat på livskvalitet.

Studien gjordes på diabetespatienter som drabbats av synnedsättning kallat diabetesretinopati, men resultatet är som jag ser det relevant även för oss med fibromyalgi eller andra problem i vardagen.

Just detta med livskvalitet är ju en faktor som vi ofta upplever sätts fullkomligt åsido av många offentliga instanser som påtvingar oss att välja mellan att existera med olidliga problem och värk eller gå utan ersättning utan att vi känner vårat behov för en viss minimum av livskvalitet bibehålls.

Denna avhandlingen bygger dels på en registerstudie över 12026 patienter med diabetesdiagnos i Östergötland mellan 2001 och 2007, och dels med intervjuer av 167 personer med vikt på livskvalitet.

Av patienterna som drabbats av diabetesretinopati hade naturligt nog dom flesta en upplevelse av en sämre livskvalitet än dom som inte drabbats av diabetesretinopati. Det visade sig att själva diagnosen i sig inte gjorde någon större förändring för patienterna, förutom när diabetesretinopatien gjorde sig gällande vid nedsatt syn kom försämringen av livskvalitet.

Studien använde fyra metoder för att mäta livskvaliteten. Resultaten på samma personer vid använding av dessa metoder varierade stort, och detta är viktig att få fram så man kan se skillnaden anser Emelie Heintz, detta får ju rätt stora effekter på patienten.

Health economic aspects of diabetes retinopathy av Emelie Heintz. Linköping University medical dissertations No. 1293. Den läggs fram fredag 4 maj 2012 kl 9:00 i Eken, Campus US, Linköping. Opponent är professor Josephine Mauskopf, Duke University, USA.