Regler och sajtinfo

Lagen om förtal

2007-12-14 14:39 #0 av: Rita-S

Detta är en lag jag hoppas vi släpper att få nån användning för nån av oss, antigen här inne på vårat trevliga forum eller ute i värkligheten.

 

Det är 5:e kapitlet i BrottsBalken som handlar om brott mot ärekränkning.

Här kommer hela det kapitlet, lagtext rakt upp och ner så helt enkelt är det inte...

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om
gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med
beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än
målsägande
. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal,
får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes
myndighetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homosexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes
efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om
åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av
åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa
sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige
eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt
den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan
hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock
inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill. Lag (2005:437).

Källa: Regeringens hemsida, avdelningen Lagar och där finns hela Svensk Författningssamling

Av: Rita.S

Datum för publicering

  • 2007-12-14

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2007-12-23 00:45 #1 av: TantAlma

Jag håller med dig, hoppas vi slipper det på Ifokus sajterna över huvudtaget.

Anmäl
2008-02-18 00:29 #2 av: PirjoH

 

Stämmer ju in på den nuvarande regeringens synsätt på oss sjuka Skrikandes

Anmäl
2008-02-18 17:08 #3 av: anki1

Jag håller med.


Älska dig själv för den du är

Besök mig gärna påWWW.facebook.se/ankis smycken o textilhantverk

Anmäl
2010-08-07 01:35 #4 av: ttss

Så här fungerar det där jag bor: . Om jag ljuger i hopp något om pelle pettson och säger att han är missbukare går polisen inte vidare med det, om det dock är kungen som man ljuget om så går polisen vidare med det. 

Anmäl
2010-08-07 13:58 #5 av: Mainebusters

Är det slutskvallrat!? Flört

Anmäl
2010-08-08 01:46 #6 av: Mainebusters

Jag vill bara uppmana dem som blivit kränkta genom mail och PM och vad det nu kan vara.. spara allt! På datorn, eller skriv ut. Man vet aldrig när det kan behövas..

Anmäl
2010-08-08 12:45 #7 av: Chyvero

Usch så tradigt (tråkigt) att man ska behöva förmedla lagtext om förtal härinne.

Varför i hela friden kan vi inte bara vara vänner och snälla mot varandra.

Vi alla här på Fibro  är ju här för att vi söker gemenskap, förståelse, information, tips råd eller stöd på annat vis.

Låt oss behålla det så, låt oss ha den den öppna gemenskap som åtminstone tilltalade mig och gjorde mig till medlem härinne.

Inte utan att sådant här gör mig beklämd och fundersam.

 

Anmäl
2010-08-08 13:23 #8 av: fibro

#7 Jag håller fullkomligt med dig !!

 

Vi är väl ändå vuxna människor härinne...eller Obestämd

Anmäl
2010-08-10 20:23 #9 av: Mainebusters

Jag tycker att det är tråkigt om folk är elaka rent ut, men olika åsikter är bara nyttigt tycker jag.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.