2010-08-18 11:21 #0 av: Rita-S

I USA har dom gjort en studie på hur järn innvärkar på vissa stoffer i våran kropp, synnerligen med fokus på pasienter med fibromyalgi.

Järn är viktigt för ett antal enzymer är inblandade i produktionen av signalsubstansen, ämnen som förmedlar information mellan nervcellerna.
Analys av vätska från ryggraden av FMS patienter har visat att dessa har en minskning av koncentrationen av vissa ämnen, bland annat dopamin, noradrenalin och serotonin.

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan ferritin och FMS.

Totalt 46 patienter med FMS deltog i studien och 46 friska kvinnor som annars överensstämmer med FMS patienter användes som kontrollgrupp.
Venösa blodprov samlades in från alla deltagare och analyserades för ferritin, vitamin B12 och folsyra.

Genomsnittliga ferritin nivåer av FMS patienter och kontrollgrupp var statistiskt signifikant.
Syntesen av alla faktorer (ålder, BMI, rökare / icke-rökare, etc.) visar att personer med ferritin i blodet på mindre än 50ng/ml har en 6,5 gånger högre risk för FMS.

Studien visar ett möjligt samband mellan FMS och minskade ferritin nivåer, även om ferritin nivå är inom normala gränser. Det föreslås att järn, som medfaktor i seratonin och dopamin produktionen kan ställas i samband med bilden orsaker (etiologi) i FMS.

ferritin.JPG

För mer information och källor, se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20087382

Det är altså ingen enheltig konklution vid denna studien heller, utan än en faktor att ta med på varför vissa kanske har fibromyalgi.